Головна

Карта України,

виготовлена учнями школи

до Дня Миру

Фотогалереї

Початкова школа

Кредо

"Дитина – явище у нашому земному житті, а не випадковість". (Ш. О. Амонашвілі)

"Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити". (Стародавня мудрість)

Завдання

"Головне завдання початкових класів – це навчити дитину вчитися, сформувати інструмент, без якого дитина стає невстигаючою, нездібною…Цим інструментом є п’ять умінь: вміння спостерігати, думати, висловлювати думку про те, що бачу, роблю, думаю, спостерігаю, читати, писати." В. О. Сухомлинський)

Нашими головними завданнями є:

 • пізнавати, діяти, спілкуватися, жити;
 • максимально враховувати індивідуальні здібності учнів;
 • всебічно розвивати юну особистість;
 • розвиток творчих здібностей учнів початкових класів;
 • активне використання нових педагогічних технологій, ППД;
 • виховання і навчання на основі природних задатків молодшого школяра;
 • формування свідомої, активної особистості та громадянина.

На кафедрі початкових класів:

 • створена атмосфера творчості відповідальності за результати праці;
 • “Портофеліо” на кожного вчителя початкового класу;
 • використовуються нові оригінальні технології навчання;
 • ефективно працює школа першокласника - ( проводяться лекції для батьків, зустрічі з психологом, логопедом, заняття майбутніх першокласників, проводяться різні види анкетування з батьками, залучення сімей до різних форм діяльності дітей в школі, оформлення стендів “Інформація для батьків”);
 • цікаво організується позакласна робота – проводяться традиційні свята молодших школярів та різноманітні форми дозвілля: “ Будьмо знайомі ”, “ Посвята в читачі ”, “ Свято Барвінчат ”, “ Осінь золота ”;
 • творчо використовується досвід педагогів новаторів;
 • розробка діагностичних матеріалів.

Вчителі початкових класів

Якимчук Н.А., «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель»
Костюк Т.В., «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель»
Іванова Т.Ц., «спеціаліст вищої категорії», «вчитель–методист»
Каялайнен О.В., «спеціаліст IІ категорії»
Мазур Г.В., «спеціаліст вищої категорії», «вчитель–методист»
Дячук О.О., «спеціаліст вищої категорії»
Терепа Л.М., «спеціаліст вищої категорії», «вчитель–методист»
Бялик І.А., «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель»
Усач М.М., «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель», голова МО
Волова І.І., «спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель»
Толстюк Л.В., «спеціаліст вищої категорії»
Грачова О.В., «спеціаліст І категорії»

Режим роботи школи

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», положення «Про загальноосвітній навчальний заклад», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), відповідно до Статуту школи, з метою ефективної організації праці учасників освітнього процесу встановлено такий режим роботи на 2018-2019 навчальний рік:

І семестр – 03.09.2018 - 28.12.2018

ІІ семестр – 14.01.2019 - 31.05.2019

Канікули

осінні – 29.10.2018 - 04.11.2018

зимові – 31.12.2018 - 13.01.2019

весняні – 25.03.2019 - 31.03.2019

Навчальні екскурсії та практика:

1 - 4 класи – 03.06.2019 - 06.06.2019

Розклад дзвінків

1-ші класи, 4 уроки за розкладом 1-ші класи, 5 уроків за розкладом
1 урок 9.00-9.35 1 урок 9.00-9.35
2 урок 9.50-10.25 2 урок 9.50-10.25
3 урок 10.45-11.20 3 урок 10.40-11.15
4 урок 11.40-12.15 4 урок 11.30-12.05
5 урок   5 урок 12.20-12.55
2-4 класи
1 урок 8.30-9.10
2 урок 9.25-10.05
3 урок 10.30-11.10
4 урок 11.35-12.15
5 урок 12.30-13.10
6 урок 13.20-14.00

Розклад уроків

I семестр

Понеділок

  1-А 1-Б 1-В
1 Я досліджую світ Читання Фізична культура
2 Читання Математика Читання
3 Фізична культура Письмо Математика
4 Письмо Я досліджую світ Письмо
5 Образотворче мистецтво Образотворче мистецтво Образотворче мистецтво
  2-А 2-Б 2-В
1 Англійська мова Музика Інформатика
2 Математика Фізична культура Музика
3 Українська мова Читання Українська мова
4 Читання Українська мова Математика
5 Фізична культура Курс за вибором Природознавство
  3-А 3-Б 3-В
1 Англійська мова Читання Природознавство
2 Українська мова Англійська мова Математика
3 Музика Математика Українська мова
4 Природознавство Музика Фізична культура
5 Читання Курс за вибором Музика
  4-А 4-Б 4-В
1 Читання Українська мова Природознавство
2 Математика Математика Математика
3 Українська мова Англійська мова Фізична культура
4 Англійська мова Читання Українська мова
5 Я у світі Фізична культура Я у світі

Вівторок

  1-А 1-Б 1-В
1 Музика Фізична культура Читання
2 Читання Математика Музика
3 Математика Музика Фізична культура
4 Письмо Читання Письмо
5 Я досліджую світ Письмо Я досліджую світ
  2-А 2-Б 2-В
1 Англійська мова Природознавство Читання
2 Математика Українська мова Математика
3 Українська мова Математика Українська мова
4 Музика Основи здоров'я Фізична культура
5 Природознавство Трудове навчання Трудове навчання
  3-А 3-Б 3-В
1 Фізична культура Природознавство Читання
2 Я у світі Математика Англійська мова
3 Математика Українська мова Українська мова
4 Українська мова Я у світі Математика
5 Основи здоров'я Образотворче мистецтво Фізична культура
6 Інд. година   Курс за вибором
  4-А 4-Б 4-В
1 Українська мова Українська мова Читання
2 Англійська мова Математика Математика
3 Математика Природознавство Англійська мова
4 Природознавство Основи здоров'я Українська мова
5 Основи здоров'я Фізична культура Образотворче мистецтво
6      

Середа

  1-А 1-Б 1-В
1 Фізична культура Читання Я досліджую світ
2 Читання Математика Читання
3 Математика Письмо Математика
4 Письмо Я досліджую світ Письмо
5 Трудове навчання Трудове навчання Трудове навчання
  2-А 2-Б 2-В
1 Англійська мова Фізична культура Читання
2 Математика Англійська мова Математика
3 Українська мова Математика Англійська мова
4 Фізична культура Українська мова Основи здоров'я
5 Читання Читання Курс за вибором
  3-А 3-Б 3-В
1 Англійська мова Українська мова Інформатика
2 Математика Математика Фізична культура
3 Фізична культура Читання Математика
4 Інформатика Основи здоров'я Читання
5 Читання Фізична культура Трудове навчання
6   Курс за вибором  
  4-А 4-Б 4-В
1 Читання Українська мова Українська мова
2 Фізична культура Математика Математика
3 Українська мова Інформатика Англійська мова
4 Англійська мова Англійська мова Інформатика
5 Трудове навчання Образотворче мистецтво Трудове навчання
6 Інформатика Інд. година  

Четвер

  1-А 1-Б 1-В
1 Англійська мова Фізична культура Я досліджую світ
2 Читання Математика Англійська мова
3 Математика Англійська мова Фізична культура
4 Письмо Я досліджую світ Математика
  2-А 2-Б 2-В
1 Фізична культура Інформатика Природознавство
2 Математика Фізична культура Українська мова
3 Читання Математика Читання
4 Трудове навчання Природознавство Фізична культура
5 Інд. година Образотворче мистецтво Інд. година
  3-А 3-Б 3-В
1 Англійська мова Українська мова Природознавство
2 Українська мова Інформатика Математика
3 Математика Математика Українська мова
4 Природознавство Англійська мова Я у світі
5 Трудове навчання Фізична культура Курс за вибором
  4-А 4-Б 4-В
1 Природознавство Читання Природознавство
2 Математика Математика Математика
3 Музика Я у світі Основи здоров'я
4 Фізична культура Курс за вибором Фізична культура
5 Англійська мова Фізична культура Читання
6     Інд. година

П'ятниця

  1-А 1-Б 1-В
1 Фізична культура Англійська мова Читання
2 Англійська мова Читання Математика
3 Математика Фізична культура Англійська мова
4 Я досліджую світ Читання Письмо
  2-А 2-Б 2-В
1 Інформатика Англійська мова Фізична культура
2 Українська мова Математика Англійська мова
3 Природознавство Українська мова Математика
4 Основи здоров'я Читання Українська мова
5 Образотворче мистецтво Інд. година Образотворче мистецтво
  3-А 3-Б 3-В
1 Читання Природознавство Читання
2 Українська мова Українська мова Українська мова
3 Математика Читання Основи здоров'я
4 Фізична культура Трудове навчання Англійська мова
5 Образотворче мистецтво Фізична культура Образотворче мистецтво
  4-А 4-Б 4-В
1 Читання Українська мова Читання
2 Українська мова Природознавство Фізична культура
3 Математика Музика Українська мова
4 Фізична культура Читання Музика
5 Образотворче мистецтво Трудове навчання Курс за вибором


Інформація про діяльність навчального закладу

Мова освітнього процесу - українська

Статут гімназії №1 Шепетівської міської ради Хмельницької області

Провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління Шепетівської ЗОШ І‑ІІІ ступенів №1

Всі документи

Навчання в умовах воєнного стану

Вакантні посади станом на 05.09.2022 н.р. - відсутні.


Фінансова діяльність

Фінансова звітність

Публічні закупівлі

Благодійний фонд


Шепетівський благодійний фонд

"Батьки-дітям"

ЄДРПОУ 38720136
Номер рахунку: UA913052990000026007026001409
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ банку 14360570
Код банку 305299


«Рукопис» - Інформаційно-розважальний вісник учнівського самоврядування Шепетівської ЗОШ №1

«Free Time» - Офіційний канал шкільного телебачення учнівського самоврядування Шепетівської ЗОШ №1

PROшколу: ЗОШ №1

Соціальна реклама (ситуації)

«Країна на ймення школа»

«Музей рідної школи»

«Благодійний концерт «Дітям Донбасу»

«Змінюючи себе, змінимо світ»Пам'ятай

правила безпеки вдома, на вулиці, на воді та в Інтернеті

Звернення до батьків

Консультативний центр щодо допомоги сім’ям з дітьми, які виїхали за межі країни та зіштовхнулися з низкою проблемних питань


Уповноважена особа з питань протидії домашнього насильства

STOP БУЛІНГ


Пам'ятка населенню щодо дій в екстремальних ситуаціях


Фільм «Країна на ймення школа»

Фільм «Музей рідної школи»

Фільм «Благодійний концерт "Дітям Донбасу"»

Фільм «Змінюючи себе, змінимо світ»


Понад бар'єрами

Кращий випускник

Гордість школи

Тези учнівських наукових робіт


Таланти

Проба пера

Фольклорний гурток «Віночок»

Вокальна група «Камертон»

Захоплення родини Максимюк

Захоплення родини Лінник

Захоплення родини Войтович

Захоплення родини Линник


Картинні галереї

Іванової Катерини

Мазуркевича Назара

Федосєєвої Катерини

Кіракосян Маргарити

Васильченко Анастасії

Сільвестр Аліни

Яцюк Вікторії

Яцюка Івана


З історії школи

З історії школи

«Люби і знай свій рідний край»

Люби і знай свій рідний край

Новорічна феєрія - 2020

Новорічна феєрія - 2020

Осінній дивограй-2020

Осінній дивограй-2020

Новорічні свята - 2019

Новорічні свята

Новорічні композиції - 2019

Новорічні композиції

«Пасхальний декор» - 2019

«Пасхальний декор» - 2019

Новорічні композиції - 2018

Новорічні композиції

Виставка робіт з декоративно-прикладного мистецтва - 2018

Виставка робіт з декоративно-прикладного мистецтва - 2018

«Осінні мотиви» - 2018

Осінні мотиви - 2018

«Подільські писанки» - 2018

«Подільські писанки» - 2018

День соборності України - 2018

День соборності України

Новорічні композиції - 2017

Новорічні композиції

«Барви осені» - 2017

Барви осені - 2017

Дитячий форум у Львові - 2017

Дитячий форум у Львові - 2017

«Темп» - 2017

Літній табір 'Темп'

День соборності України - 2017

День соборності України

«Класні» постери

Постери

Виставка «Своїми власними руками» - 2014

Своїми власними руками

Новорічні композиції - 2012

Новорічні композиції

Новорічні свята - 2012

Новорічні свята

«Сонечко» - 2011

Літній табір відпочинку для учнів 1-4 класів 'Сонечко'

«Темп» - 2011

Комплексний профільний табір 'Темп'

«Водограй» - 2011

Наметовий табір 'Водограй' з денним перебуванням

Ретро-клас

Ретро-клас

Педрада

Педрада

Гості з Хакасії

Приймаємо гостей з Хакасії

Шепетівська загальноосвітня школа I–III ступенів №1 Телефони e-mail: shzosh1@i.ua ШКІЛЬНІ НОВИНИ НА
вул. Островського, б.3 директор 4-10-11 Інноваційна діяльність
секретар 4-10-11 Блоги
заступники 4-06-79 Освітні сайти
початкова школа 5-82-00 Архів